Despre

Cea mai nouă platformă interactiva dedicată tuturor cetățenilor care doresc sa se implice în evaluarea calității apelor din România.

ECOMORE – proiectul de cercetare care își dorește să apropie cetățenii de știință și știința de cetățeni.

În ultimii ani, publicul a contribuit la extinderea cunoștințelor științifice, iar un parteneriat productiv între cercetători și public poate îmbunătăți dispersia temporală și spațială a datelor de mediu, furnizând informații complementare despre ecosistemele acvatice.

Știința care implica participarea cetățenilor pentru deservirea nevoilor acestora reprezintă un cadru eficient pentru schimbul de cunoștințe asupra problemelor de mediu, conștientizarea problemelor de mediu, reconectarea oamenilor cu natura și promovarea unei atitudini ecologice.

SCOPUL PROIECTULUI:

Scopul principal al proiectului este reprezentat de consolidarea capacității cetățenilor de a raporta și monitoriza poluarea apei și de a promova implicarea activă a comunității pentru sensibilizarea, educarea și luarea deciziilor. Prin intermediul acestei platforme online gratuite și usor de utilizat pentru colectarea de date asupra calității apei, se urmărește o monitorizare pe termen lung cu ajutorul unui set predefinit de metode. Va fi evaluata percepția cetățenilor asupra programelor legate de mediu și relația acestora cu mediul. Rezultatele proiectului vor contribui la o mai bună înțelegere a relațiilor public-experți, vor permite realizarea de discuții între părțile interesate, vor oferi oportunități cetățenilor de a exprima îngrijorările legate de calitatea apei și pierderea serviciilor ecosistemice și vor evidenția importanța participării în proiecte științifice.